Hvorfor velge miljøvennlig ?

Klimaproblem er en av de største utfordringene i vår tid. Med global oppvarming får vi mer ekstremt vær, mer nedbør og temperaturen på jorda stiger. FNs klimapanel har regnet seg frem til at de neste hundre år vil det være en global oppvarming mellom 1,4 til 5,8 grader. De mener at global oppvarming de siste 50 årene er menneskeskapt. Skal vi legge et rettferdig livsgrunnlag for våre avkom og deres barn, må vi løse klimaproblemene vi står ovenfor. Hva som er klimaproblem nummer en er det ikke lett å svare på. Ekspertene sier forskjellige ting, politikerne blir ikke enige. Andre velger å ikke uttale seg, og slipper unna med det også.

Men hva er det største klimaproblemet?

Er det CO2? CO2 finner vi som en naturlig del av miljøet, vi har pustet det ut i tusenvis av år, og det finnes naturlig i plantelivet. Problemet med CO2 er mengden, etter vi startet å kjøre bil, lage strøm, har mengden CO2 økt betraktelig. Gassalget som ligger rundt jorden, har blitt og blir mye tykkere. Dette fører til global oppvarming. Global oppvarming er når varmen fra sola kommer ned på jorda, og ikke slippes ut til verdensrommet igjen. Dette skyldes det tykke gasslaget som stenger varmen inne.

Miljøgifter?

Dette er kjemiske forbindelser som er lite nedbrytbare ,de kan hope seg opp i levende organismer og er svært giftige. Polarområdene er en av de reneste naturområdene vi har, men miljøgifter truer dette området. Dette vil føre til at forplantningsevnen til arktiske raser blir betydelig redusert, eller i verste fall borte. Dette skyldes miljøgifter, som forurensing via luft og strømmer i havet fra Europa, Asia og Nord- Amerika. Dette må jo være et av hovedproblemene vi må fikse?

Biologisk mangfold? 

Biologisk mangfold er et begrep vi bruker om alle ulike former av livsform som finnes på jorden. Hver eneste dag utslettes mellom 10 og 100 arter, som vi aldri får igjen. Mer enn 3000 dyr og planter er truet bare i Norge. Vi har mindre enn 50 fjellrever igjen i Norge, dette skyldes nedskjæring, nedbryting og endring av arealer dyrene trenger til å bevege seg på. Når vi mister nødvendige arter som bidrar til å opprettholde økosystemet vårt, står vi i fare for at dette kollapser. Hva skjer da med matforsyningen vår om vi mister for mange økosystem?

Nei, det kan ikke bare være en bestem grunn til klimaendringer og klimakrise, det er helheten. Alt henger sammen og vi må gå inn i oss selv, og tenke over hva kan vi gjøre for at det kan bli bedre? Det viktigste er å starte med seg selv, og ikke tenke at alle andre kan gjøre det. Det trenger ikke kreve så mye heller, små endringer er også med på å bidra til et bedre miljø. Til sammen blir den store forskjellen.

Hvordan hjelper du ved å velge miljøvennlig? 

Når du tar et miljøvennlig valg, hjelper du med å ikke bidra til de store klimasyndene. Ved å velge miljøvennlig er du med på å opprettholde balansen vi trenger å ha i økosystemet i det biologiske mangfoldet. Jo flere som bidrar, jo bedre er det.

I dag finnes det så uendelig med valg for deg som ønsker å være miljøvennlig, og bidra til å få slutt på de store klimaproblemene. De enkle tingene er å velge miljøvennlige butikker og produkter. De har gjort all research for deg, og funnet de produktene som har liten/ingen innvirkning på miljøet.

Andre måter å være miljøvennlig er for eksempel å pante tomflasker, kjøpe brukt, gjenbruk, resirkulere og ikke være del av bruk og kast samfunnet. Varer i dag blir ofte masseprodusert, av billig og dårlig kvalitet. Hvor ofte møter vi ikke tilbud som sier ” kjøp en, få en” ? Kjempe deal tenker vi der og da, men når vi tenker over det så trengte vi kanskje ikke varen i utgangspunktet? Kanskje er varen i så dårlig stand at vi ikke får brukt den, eller kanskje den går i søpla uten å bruke den siden vi egentlig ikke trengte den i utgangspunktet.

Små enkle valg bidrar til et bedre miljø. Vær med å bidra til et bedre sted å leve, velg miljøvennlig.